Lex Salica

Als het gaat om de erfopvolging binnen vorstenhuizen, wordt regelmatig een beroep gedaan op de zogenoemde Lex Salica. De Frankische koning Chlodowich I (Clovis) gaf tussen 507 en 511 de opdracht de zogenoemde Lex Salica op schrift vast te leggen. Het is interessant na te gaan in hoeverre een beroep hierop gerechtvaardigd is.

Verspreiding van de Lex Salica

De Salische Franken kwamen in 358 het Romeinse Rijk binnen bij Toxandrië (een gouw die zich uitstrekte van de Kempen in het zuiden tot de Maas in het noorden). In 440 stichtten ze een koninkrijk met als centrum Doornik. Ze breidden hun rijk steeds verder uit naar het zuiden. De Salische Franken leefden voorafgaande aan de Grote Volksverhuizing rond de IJssel, maar zij verplaatsten zich later naar het tegenwoordige Vlaanderen en Frankrijk. Onder Karel de Grote werden stammen in Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië onderworpen. Hierdoor kwam een groot deel van West-Europa onder de Salische Wet (zie het proefschrift van W. J. D Boone, De Franken van hun eerste optreden tot de dood van Childerik, Groningen 1954). Doorgaan met het lezen van “Lex Salica”